Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 05 2015

heartpressure
8913 ccbf
Reposted fromweshouldfuck weshouldfuck viaMerlinka Merlinka
heartpressure
1152 49a2
Reposted frompchamtensyf pchamtensyf viaLuna- Luna-
heartpressure
3242 0a45
Reposted fromYuei Yuei viazimnepalce zimnepalce

March 03 2015

heartpressure
heartpressure
heartpressure
heartpressure
muszę Ci coś wyznać, jesteś jedyną kobietą, do której piszę, do której piszę tak, jak piszę, jaki jestem, czego pragnę. Ty jesteś właściwie moim dziennikiem, ale nie milczysz jak dziennik. Nie masz tyle cierpliwości. Zawsze się wtrącasz, kontrujesz, sprzeciwiasz mi się, bałamucisz mnie. Jesteś dziennikiem z twarzą, ciałem i figurą. Myślisz, że Cię nie widzę, myślisz, że Cię nie czuję. Błąd. Błąd. Taki błąd. Kiedy do Ciebie piszę, to przyciągam Cię do siebie bardzo blisko. Zawsze tak było.
— Glattauer Daniel - "Wróć do mnie"
Reposted fromnivea nivea viaprincessconsuela princessconsuela
heartpressure

March 02 2015

heartpressure
1705 c648
*.*
Reposted frommodiglovinne modiglovinne viaMerlinka Merlinka
heartpressure
4252 7516
Reposted fromellen-degeneres ellen-degeneres viafelicka felicka
heartpressure
7048 3f54
Reposted fromolakocie olakocie viafelicka felicka
4961 d466 500
Reposted frombun bun viafelicka felicka
heartpressure
1133 383f
Reposted fromNoirBlanc NoirBlanc via21gramow 21gramow
heartpressure
9534 4615
Reposted fromLuna- Luna-
heartpressure
3939 30df
Reposted fromretro-girl retro-girl viafind-balance find-balance
heartpressure
3302 eb7c
Reposted fromosaki osaki viaislandinthesun islandinthesun
heartpressure
8865 41b4
Reposted frompeyt peyt

February 27 2015

heartpressure
3782 3c5b
Reposted fromparrtyzant parrtyzant viamagdanestor magdanestor
heartpressure
Jedyna różnica między zakochiwaniem się, a kochaniem jest taka, że twoje serce już wie, co czujesz, ale twój umysł jest zbyt uparty, by to przyznać.
— Colleen Hoover, Maybe Not
Reposted frommefir mefir viagorzkiewspomnienia gorzkiewspomnienia
heartpressure
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl